Feb 14, 2013

PUPUH GINADA & GINANTI


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
UPT PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KECAMATAN KUTA SELATAN
SEKOLAH DASAR NO. 11 JIMBARAN
Alamat : Jalan Danau Tamblingan II Taman Griya, Jimbaran – Kuta Selatan – Badung Telp. (0361) 778071
NPSN : 50101714, NSS : 101 220 406011
                                                                                                                                               

ARTOS

PUPUH GINADA:
Ø  Inggih, sampunang raris nyapa kadi aku
Ø  Napi malih kantun meraga alit
Ø  Nah ne, ada satua lawas ane patut anggen pertiwimba
Ø  Kacerita anggen Ida Hyang Bhatara Ari
Ø  Kalawan Ida Hyang Brahma
Ø  Makakalih raris ngangken meraga sakti
Ø  Kala punika tan dumade jeg wenten raris nyeleg lingga

PUPUH GINANTI:
Ø  Makweh maderbe kaweruhan langkung utama gunan nyane
Ø  Tan wenten sane luwihan takening punika
Ø  Punika wantah kanti sane lintang luih
Ø  Sadsad bekal napkala muponin kauripan
Ø  Tan bina sekadi senjata sane pinih luih
Ø  Sane kabuatan sajeroning penjerowadian

0 komentar:

Post a Comment

DAFTAR ISIBy COMANK