Feb 14, 2013

Artos Pupuh Ginada


Artos Pupuh Ginada

1.  -   Sane mangkin lanturang titiang tutur puniki malih akedik
-         Majalaran antuk pupuh ginada pacang anggen nincepang
-         Ngeninin indik sane kabaos pianak sane mautama
-         Sane pacang anggen sundih riwekasanyane
-         Semalihnyane patut asiti bakti ring leluhur
-         Medasar antuk pikayunan ane becik
-         Wantah keeningan kayun punika pacang presida  ngemolihang kerahayuan

2.  -   Sane sekadi asapunika sane patut anggen titi pengancan
-         Yan indargamayang sekadi sundih rikalaning peteng
-         Wantah keulengan pikayunan sane dating luwih
-         Kedasarin antuk keajegan lan kepagehan kayun
-         Semalihnyane mangda setate eling
-         Pacing ngawinang kesenengan ring I rerame

Artos Pupuh Ginanti

-         Rikalaning I dewa kari maurip
-         Ka patutan punika sane kautamayang
-         Wantah punika sane anggen dasar pacang ngamolihang
-         Rikalaning pacang ngulengang ngerereh brana lan kesugihan
-         Mangda sampunang lempas ring kepatutan
-         Yening melet manahe pacang ngemangguhing kerahayuan

0 komentar:

Post a Comment

DAFTAR ISIBy COMANK